תרשים של תוכנית כללית

עיר בתוך עיר
מגדל א'
מגדל ב'
מגדל ג'
מגדל ד'
מגדל ה'
מרכז קניות, פנאי ועסקים
בניין מנהלי
קומפלקס ספורט
מגרש טניס
אזור פנאי עבור מבוגרים
הכניסה לאזור המגורים
כניסה לאזור עסקי
כניסה לאזור דירות
כניסה לסלון SPA
כניסה למשרדים
חניון קרקעי
חניון סגור
טעינת רכב חשמלי
חניון אופניים
כניסה לאזור מגורים ודירות
כניסה בנקודת סימון +6.100
כניסה בנקודת סימון +6.100
תנועת הולכי רגל
גבולות המגרש
להוריד תוכנית
לבחירת
דירות
תוכנית כללית